מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

פתח דבר5
חטיבת ההנדסה - מהנדסים לך דרך להצלחה6
קורס מפקחי כבישים6
קורס תכנון גיאומטרי של מחלפים וצמתים7
קורס תכנון סטטוטורי של דרכים ומסילות8
קורס חשמול מסילות רכבת9
קורס בודקי תוכניות רמזורים10
קורס סוקרי גשרים ומבני דרך -סוג 210
קורס הנחיות ודגשים לתכנון נתיבי תחבורה ציבורית11
קורס תכנון שילוט11
קורס טכנולוגיית BUILDING INFORMATION MODELING – BIM12
תכנון, ביצוע וניהול פרויקטים של מנהור - קורס מודולרי מתקדם13
קורס תכן גיאומטרי14
קורס תחבורה רכבתית14
חטיבת הבטיחות - בטיחות מעל הכל16
קורס הסדרת הבטיחות באתרי סלילה במרחב הבינערוני/העירוני16
קורס ראשי צוותים במרחב הבינערוני/העירוני17
קורס מובילים בחירום17
קורס יועצי בטיחות במרחב הבינערוני/העירוני18
קורס עוזרי בטיחות למנהלי עבודה19
קורס פקחי תנועה במרחב הבינערוני/העירוני19
קורס תסקירי בטיחות20
קורס ליווי מטענים חורגים20
קורס סמן צבע מורשה במרחב הבינערוני/העירוני21
חטיבת הניהול - לנהל. להוביל. להצליח22
קורס ניהול פרויקטים + MSP22
קורס מנהלי הבטחת איכות בפרויקטים23
קורס ניהול תשתיות23
קורס ניהול סיכונים בפרויקטים24
קורס מנהלים מוביליםבשטח24
קורס מנהלי איכות סביבה25
קורס מובילים בחירום25
ימי עיון26
דיוס ודריכה26
איסוף ועיבוד נתונים באמצעות כטב"מ26
ניקוז בפרויקטי תשתית27
תכנון בדגש על סטטוטוריקה והפקעות27
סקירת גשרים לאחר רעידת אדמה28
תכן גיאומט - לומדה29
פיקוח על ביצוע פתרונות גיאוטכניים לחיזוק קרקע29
השתלמות לבעלי תעודות מטעם משרד התחבורה במומחיות בתחום הנדסת תנועה ותחבורה30
יום רענון הסדרי בטיחות31
ימי רענון לפקחי תנועה31

Made with FlippingBook flipbook maker