מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

הכי טבעי מכללת

ניקוז בפרויקטי תשתית

, מהנדס ניקוז, "נתיבי ישראל". אינג' ולרי אייזנשטיין ניהול מקצועי: מתכונת שעות אקדמיות 8 קהל יעד

מנהלי פרויקטים, קבלני ניקוז נושאי הלימוד המרכזיים • חידושים – הנחיות תכנון, פרטים סטנדרטיים • חידושים – הכנת סקרים הידרולוגיים • שימור נגר עילי ועוד

תכנון בדגש על סטטוטוריקה והפקעות

, מנהל אגף מקרקעין, "נתיבי ישראל". ויקטור מוקי ניהול מקצועי: מתכונת שעות אקדמיות 8 קהל יעד מנהלי פרויקטים סטטוטוריקה ומקרקעין נושאי הלימוד המרכזיים • סטטוטוריקה כאסמכתה להפקעות • הכרזות • הליך הפקעות • הליך שיפוט במהלך חיי הפרויקט

27

Made with FlippingBook flipbook maker