מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

הכי טבעי מכללת

קורס עוזרי בטיחות למנהלי עבודה

מתכונת שעות אקדמיות. 47 , מפגשים 5 קהל יעד המעוניינים לרכוש מקצוע עוזר בטיחות למנהל עבודה. נושאי הלימוד המרכזיים • תפקיד עוזר הבטיחות ואחריותו על פי דין • תקנות הבטיחות בעבודה • ציוד מיגון אישי • משטחי עבודה, פיגומים, גידורים ודרכי גישה • סיור באתר בנייה בליווי מנהל עבודה

מינוי עוזר בטיחות בעבודה בכל 2019 החל מיוני אתר בנייה הינו חובה על פי חוק. הקורס מקנה לבוגריו ידע בנושאים הבאים: תפקיד עוזר הבטיחות, תקנות הבטיחות בעבודה, הנחיות לעבודה בגובה וכל הנושאים כפי שהוגדרו על ידי משרד העבודה כהכרחיים במסגרת תפקיד עוזר הבטיחות. מכללת "נתיבים" מוכרת ומוסמכת על ידי משרד העבודה לבצע את ההכשרה. לפרטים על מועדי הקורסים לחצו כאן

משתתפי הקורס יוסמכו להכווין תנועה באתרי עבודה. המוסמכים יוכלו לעבוד כפקחי תנועה בפרויקטים של חברת "נתיבי ישראל" באמצעות חברות שזכו במכרז להפעלת מערך פקחי התנועה. נעשו התאמות למרחב העירוני. , מנהל אגף בטיחות, יצחק עייש מנהל מקצועי: "נתיבי ישראל". על מנת לשמור על תוקף התעודה, יש להשתתף בשני ימי ריענון בשנה. אפשרי גם במתכונת היברידית – מקוונת ופרונטלית. לפרטים על מועדי הקורסים לחצו כאן קורס פקחי תנועה במרחב הבינעירוני/העירוני

מתכונת ימי חניכה 7- מפגשים פרונטליים ו 8 בשטח. קהל יעד למעוניינים לעסוק בתחום הפיקוח על התנועה באתרי עבודה. נושאי הלימוד המרכזיים • סיווג דרכים • שיקולים בביצוע מערכי בטיחות באתר עבודה • מדריך להסדרי תנועה בדרכים בינעירוניות • תרגול בשטח – פריסת הסדרי בטיחות בשטח • נוהל מערך הפקחים • סמכויות פקחי התנועה

19

Made with FlippingBook flipbook maker