מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

הכי טבעי מכללת

קורס המשך לקורס הסדרי הבטיחות באתרי סלילה המקנה למשתתפיו את הכלים להובלת צוות ולניהולו. תוכן הקורס נשען על מענה לאירוע בטיחות באתר, לרבות עזרה ראשונה, שיטות בניהול צוות ונוהלי העבודה מול חברת "נתיבי ישראל". נעשו התאמות למרחב העירוני. ההשתתפות בקורס מותנית בעמידה במבחן קבלה. , אינג' אדריאן קוטרוש מנהל מקצועי: מנכ"ל חברת מ.ע.צ.מ.ה. אפשרי גם במתכונת היברידית – מקוונת ופרונטלית. לפרטים על מועדי הקורסים לחצו כאן קורס ראשי צוותים במרחב הבינעירוני/העירוני

מתכונת שעות אקדמיות. 75 , מפגשים 10 קהל יעד בוגרי קורס מוסמך להסדרת הבטיחות בעלי ותק של לפחות שנה אחת. נושאי הלימוד המרכזיים • נוהל הסמכת קבלני בטיחות – דרישות סף, תפעול, אימות וחידוש • תרשימי עבודה באתרי עבודה עירוניים ובינעירוניים (מתקדם) • בטיחות בעבודה • בטיחות בתנועה – ניתוח תאונות דרכים באתרי עבודה והפקת לקחים • הצבה, פיקוח, תחזוקת תִמרור, שילוט ואביזרי בטיחות באתרי עבודה • מיומנויות ניהול צוות • תרגיל שטח

17

Made with FlippingBook flipbook maker