מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

הכי טבעי מכללת

קורס מנהלי איכות סביבה

מתכונת שעות אקדמיות 35 , מפגשים 5 16:00-08:30 בשעות קהל יעד מנהלי איכות סביבה בפרויקטים, מתכננים, מפקחים, מהנדסי מערך האיכות בפרויקטים, מהנדסי ביצוע. נושאי הלימוד המרכזיים • אחריות תאגידית • תקנים ורגולציה סביבתית • אחריות פלילית • תפקיד הממונה על איכות הסביבה • ממשקים עם מוסדות פיקוח

המודעות לאיכות הסביבה ולשימורה, שקיבלה תנופה גדולה בימינו, היא אחד האתגרים המרכזיים בענף התשתיות. תחום איכות הסביבה וההתייעלות האנרגטית מוגדרים על ידי גופים בין-לאומיים ומדינות כיעד המרכזי לעשור הקרוב. כבר בשלבי ההקמה והביצוע של הפרויקט קיימת התמודדות יום יומית עם נושאים מגוונים: ניקוז ומים, רעש, אוויר, קרינה, מגוון ביולוגי, התמודדות עם מחזיקי עניין בפרויקט, שיתופי פעולה עם קק"ל, רט"ג, המשרד להגנת הסביבה ועוד. בקורס מנהלי איכות הסביבה נלמד בעזרת כלים פרקטיים איך ניתן לעמוד בתקנות המחייבות מחד, וגם לדאוג לקדם את התחום של איכות הסביבה כחלק מהאחריות התאגידית שלנו עבור הדורות הבאים מאידך. , מנהל אחריות תאגידית, עדי גמליאל ניהול מקצועי: "נתיבי ישראל". אפשרי גם במתכונת היברידית – מקוונת ופרונטלית. העורף במדינת ישראל נדרש להתמודד בשנים האחרונות עם אתגרים רבים ומשמעותיים בשעת חירום ובמצבי קיצון. משרד התחבורה, חברת "נתיבי ישראל" ומכללת "נתיבים" מזמינים אתכם להיות שותפים בשיפור המוכנות לשעת חירום של גופי התשתיות והתחבורה בישראל ולהיות ערוכים להובלת ההיערכות והתפקוד במצבי החירום השונים, כל זאת כדי לאפשר רציפות תנועתית ותפקודית. קורס מובילים בחירום

• ממשקים עם רשויות • התמודדות עם אירועים בלתי צפויים • סיורים בפרויקטים

לפרטים על מועדי הקורסים לחצו כאן

מתכונת שעות אקדמיות. 50 , מפגשים 6 קהל יעד

צוותי חירום במשרד התחבורה ובגופים ממשלתיים תחת משרד התחבורה וצוותי חירום ב"נתיבי ישראל" ובגופי תשתית נוספים. נושאי הלימוד המרכזיים • תפיסות החירום במדינת ישראל – היכרות עם החוסן הלאומי, החוקים בתחום • גופי החירום במדינה • היכרות עם תחום התשתיות בחירום • היכרות עם תהליכים מבצעיים בחירום • התמודדות מנטלית - מצב מדמה חירום

, אל"מ (מיל') ערן מקוב מנהל מקצועי: מפקד מחוז צפון לשעבר, פיקוד העורף. לפרטים על מועדי הקורסים לחצו כאן

25

Made with FlippingBook flipbook maker