מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

תוכן העניינים

פתח דבר

5

מהנדסים לך דרך להצלחה . חטיבת ההנדסה - 1 קורס תכנון גיאומטרי של מחלפים וצמתים קורס תכנון סטטוטורי של דרכים ומסילות קורס חשמול מסילות רכבת קורס בודקי תוכניות רמזורים 2 קורס סוקרי גשרים ומבני דרך - סוג קורס הנחיות ודגשים לתכנון נתיבי תחבורה ציבורית קורס מפקחי כבישים

6 7 8 9

22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29 29 16 17 18 19 19 20 20 21 10 10 11 11 12 13 14 14

קורס תכנון שילוט

BUILDING INFORMATION MODELING – BIM קורס טכנולוגיית תכנון, ביצוע וניהול פרויקטים של מנהור - קורס מודולרי מתקדם

קורס תכן גיאומטרי קורס תחבורה רכבתית

בטיחות מעל הכל . חטיבת הבטיחות - 2

קורס הסדרת הבטיחות באתרי סלילה במרחב הבינערוני/העירוני קורס ראשי צוותים במרחב הבינערוני/העירוני קורס יועצי בטיחות במרחב הבינערוני/העירוני

קורס עוזרי בטיחות למנהלי עבודה קורס פקחי תנועה במרחב הבינערוני/העירוני

קורס תסקירי בטיחות קורס ליווי מטענים חורגים

קורס סמן צבע מורשה במרחב הבינערוני/העירוני

לנהל. להוביל. להצליח . חטיבת הניהול - 3 MSP + קורס ניהול פרויקטים קורס מנהלי הבטחת איכות בפרויקטים

קורס ניהול תשתיות

קורס ניהול סיכונים בפרויקטים קורס מנהלים מובילים בשטח קורס מנהלי איכות סביבה קורס מובילים בחירום

. ימי עיון 4

דיוס ודריכה

איסוף ועיבוד נתונים באמצעות כטב"מ

ניקוז בפרויקטי תשתית

תכנון בדגש על סטטוטוריקה והפקעות סקירת גשרים לאחר רעידת אדמה

תכן גיאומטרי - לומדה

פיקוח על ביצוע פתרונות גיאוטכניים לחיזוק קרקע

30 השתלמות לבעלי תעודות מטעם משרד התחבורה במומחיות בתחום הנדסת תנועה ותחבורה 31 יום רענון הסדרי בטיחות 31 ימי רענון לפקחי תנועה

הכי טבעי - מכללת נתיבים

3

Made with FlippingBook flipbook maker