מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

ימי עיון

דיוס ודריכה

, מנהל תחום הבטחת איכות גשרים ומבנים, "נתיבי ישראל". אינג' אושרי כהן ניהול מקצועי: מתכונת שעות אקדמיות 8 קהל יעד מתכננים, מנהלי פרויקטים, מפקחים, מהנדסי מערך איכות בפרויקטים, מהנדסי ביצוע. נושאי הלימוד המרכזיים

• עקרונות בטון דרוך • דריכה, דיוס וציוד • פרקטיקת ביצוע • מקרים וכשלים בעבודות בטון דרוך ודיוס בארץ ובעולם • דיוס ובטון באלמנטים דרוכים

איסוף ועיבוד נתונים באמצעות כטב"מ (כלי טייס בלתי מאוייש)

." Skylens , מנכ"ל חברת " גיא מדור ניהול מקצועי: מתכונת שעות אקדמיות 8 קהל יעד מהנדסים, יועצים בפרויקטים, מנהלי פרויקטים,

קבלנים, נציגים של חברות ממשלתיות ונציגי עיריות העוסקים בפרויקטים של תשתית, חובבי טכנולוגיה חדשנית.

26

Made with FlippingBook flipbook maker