מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

הכי טבעי מכללת

יום עיון מקוון - תכן גיאומטרי מטרת יום העיון ללמד ולהדגיש את ההנחיות ואת תקני תכן גיאומטרי, להכיר את הממשק עם חברת "נתיבי ישראל", מאגרי מתכננים, להבין את העבודה לפי מגדירי משימות ואת הפרטים הסטנדרטיים של החברה. , מהנדסת גיאומטריה, "נתיבי ישראל". אינג' גליה אידלסון ניהול מקצועי: מתכונת דקות 45 יחידות לימוד סה"כ 6 , לומדה - מערך שיעורים מקוונים קהל יעד מתכנני גיאומטריה, מתכנני תנועה, מנהלי פרויקטים נושאי הלימוד המרכזיים • חידושים בתקנים והנחיות תכנון בתחום הגיאומטריה • פרטים סטנדרטיים בגיאומטריה

2142 • הבהרות לת"י • חידושים בהנחיות

פיקוח על ביצוע פתרונות גיאוטכניים לחיזוק קרקע

במסגרת עבודות הפיתוח המתוכננות צפויים להתבצע יותר ויותר פרויקטים בחפירה בשטח מצומצם תוך הפרעה מינימלית לתנועה הקיימת. בהתאם לכך צפויה עלייה בשימוש בפתרונות, כגון עוגני קרקע, ברגי סלע ומסמרים, בעבודות התשתית. יום העיון נועד להקנות ידע זה. , מנכ״ל ״נויה הנדסה״. אינג' נועם ויינשטיין ניהול מקצועי – מתכונת שעות אקדמיות 8 , מפגש בודד קהל יעד מנהלי פרויקטים, מפקחים, מנהלי איכות, בקרי איכות נושאי הלימוד המרכזיים • פיקוח על עבודות עוגני קרקע, ברגי סלע ומסמרים • עדכוני מפרט בתחום האספלטים

29

Made with FlippingBook flipbook maker