מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

חטיבת הניהול MANAGEMENT STUDIES לנהל. להוביל. להצליח.

מנהל הפרויקט הוא בעל התפקיד שעליו הטיל הארגון את האחריות להשגת יעדי הפרויקט, לכן עליו להפגין ידע רב ומיומנות גבוהה כדי להצליח. לשם כך על מנהל הפרויקט לשלוט בתהליכי ניהול פרויקטים. הקורס העוסק בגישות חדשות בניהול פרויקטים, מתמקד באותן מיומנויות הדרושות למנהל הפרויקט ומייצרות עבורו את הערך המוסף הדרוש. הקורס מעניק למשתתפיו את התמונה הרחבה ביותר בעולם ניהול הפרויקטים ומתבסס על הסטנדרט כפי שמוצג PMI® לניהול פרויקטים של ה- . בסיס זה יקנה למשתתפים את הידע PMBOK® ב- ואת התהליכים והכלים הדרושים לניהול הפרויקט. כמו כן ישולבו בקורס תפיסות מתקדמות לניהול, , AGILE שיטות ותהליכים מעולם ה- . MSP וכן שימוש בתוכנת , מומחה לניהול פרויקטים איזי פלד ניהול מקצועי: . AGILE והטמעת אפשרי גם במתכונת היברידית – מקוונת ופרונטלית. לפרטים על מועדי הקורסים לחצו כאן + קורס ניהול פרויקטים MSP

מתכונת שעות אקדמיות, 113 , מפגשים 15 .16:00-09:00 בין השעות קהל יעד מהנדסים, מנהלים, כל העוסקים בניהול פרויקטים ולאלה המעוניינים לעסוק בניהול פרויקטים. נושאי הלימוד המרכזיים • מבוא לניהול פרויקטים • ניהול אינטגרציה בפרויקט • ניהול תכולה בפרויקט

• פקודת הבטיחות • תכנון סטטוטורי • ניהול עלויות הפרויקט • הבטחת איכות • ניהול סיכונים בפרויקט • ניהול רכש • מדידות MS PROJECT •

22

Made with FlippingBook flipbook maker