מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

ימי עיון

סקירת גשרים לאחר רעידת אדמה

, מנהל מחלקת מנ"א, "נתיבי ישראל". אינג' אלכס שטיין ניהול מקצועי: מתכונת שעות אקדמיות 13 , מפגשים 2 קהל יעד סוקרי גשרים מוסמכים

נושאי הלימוד המרכזיים • רעידות אדמה - רקע כללי • פגיעות ססמיות בגשרים • מתודולוגיה לסקירת גשרים לאחר אירוע ססמי • הערכת רמת נזק מבני

28

Made with FlippingBook flipbook maker