מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

הכי טבעי מכללת

הקורס מקנה למשתתפיו כלים לתכנון גיאומטרי של מחלפי "יהלום מוסט", תפעול, רִמזור, סימון ותִמרור, וכמו כן תצורות חדשות וחדשניות של מחלפים, היסטוריית התפתחות של מחלפים, הפקת לקחים ועוד. , בעל ניסיון מוכח אינג' יואל ליש ניהול מקצועי: שנים כיועץ למחלקות התחבורה בארה"ב 50 מעל ובאירופה, כולל תכנון ועיצוב מחלפי יהלום מוסטים ומוצלבים כפולים. הקורס מועבר בשפה האנגלית. אפשרי גם במתכונת היברידית – מקוונת ופרונטלית. לפרטים על מועדי הקורסים לחצו כאן קורס תכנון גיאומטרי של מחלפים וצמתים

מתכונת שעות אקדמיות. 17 , מפגשים 4 קהל יעד מתכנני תחבורה, מהנדסי תנועה ומתכנני כבישים. נושאי הלימוד המרכזיים • מאפייני תנועה ותאונות התנגשות בצמתים • הליך תכנון ותכן לצמתים • ניתוח תפעולי לצמתים מרומזרים וקביעת ניתוב • צמתים מסוג "ידית כד" וצומת מרובע לפניות שמאלה – מאפייני תכנון ותפעול • צורות צומת חדשות וחדשניות הכוללות צומת עם מעקף לפנייה שמאלית מוצלבת, צומת עם זרימה מקבילה, צומת פרסה מסובבת עם מעבר מוצלב – מאפייני תכנון ותפעול • צמתים דו-מפלסיים חדשניים, כולל צומת דו-מפלסי ליציאה בלבד, צומת דו-מפלסי לכניסה בלבד, פנייה מרכזית במעקף עילי, "מחלף אשלון", פניות שמאלה עיליות – מאפייני תכנון ותפעול • עורקים – פתרונות מחלף עם רחוב , SPUI , TUDI עורקי הכוללים תלתן חלקי, מחלף יהלום עם כיכרות – מאפייני תכנון ותפעול • מחלפי יהלום מוצלב כפול – מאפייני תכנון ותפעול, בליווי דוגמאות וסרטונים

7

Made with FlippingBook flipbook maker