מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

חטיבת ההנדסה מהנדסים לך דרך להצלחה

קורס תכנון סטטוטורי של דרכים ומסילות

מתכונת שעות אקדמיות 45 , מפגשים 8 קהל יעד מתכננים, מנהלי פרויקטים, יועצים סטטוטוריים, עובדים בלשכות התכנון במינהל התכנון וברשויות מקומיות, יועצי הפקעות, יועצים משפטיים ושמאים. נושאי הלימוד המרכזיים • מוסדות התכנון – מבנה, סמכויות ומסגרת פעילות • סוגי תוכניות – תוכנית תשתית לאומית, תוכנית מתאר ארצית, תוכנית דרך ותוכנית מפורטת • הליכי תכנון ואישור תוכניות, הרשאות למבנה דרך, היתר בנייה לחוק 101 • חוק התכנון והבנייה, תיקון

תכנון סטטוטורי מקצועי הינו אחד הפרמטרים להצלחת פרויקט הנדסי בתשתיות תחבורה. התכנון לטווח ארוך בכלל ובתוכו התכנון הסטטוטורי בפרט, הם מרכיבים מרכזיים ומובילים בכל מערכת לאומית של בנייה ופיתוח תשתיות. בקורס זה נכיר את מוסדות התכנון, את הליכי התכנון, את סוגי התוכניות ועוד. , מנכ״לית "מלגר". ד"ר יוליה זיפלינגר ניהול מקצועי: לפרטים על מועדי הקורסים לחצו כאן

• הפקעות ופיצויים • פקודת התעבורה • סדנה – ניהול תכנון סטטוטורי

8

Made with FlippingBook flipbook maker