מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

הכי טבעי מכללת

התחבורה והטכנולוגיה של העתיד

הכי טבעי ללכת על מסלול שמשתנה ומתעדכן בהתאם להתפתחויות החדשות ביותר בתחום מערכות התחבורה והטכנולוגיה של העתיד

15

Made with FlippingBook flipbook maker