מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

ימי עיון

השתלמות לבעלי תעודת הכרה מטעם משרד התחבורה במומחיות בתחום הנדסת תנועה ותחבורה מהנדסים בעלי תעודת הכרה במומחיות בהנדסת תנועה נדרשים לרענן הכשרתם על מנת לשמר את תוקף תעודתם, והשתלמות זו נועדה לכך. . ד"ר ויטה גיטלמן ניהול אקדמי: מתכונת שעות אקדמיות 18 , מפגשים, פעם בשבוע 3 קהל יעד מהנדסים בעלי תעודת הכרה במומחיות ממשרד התחבורה, מהנדסים ומתכננים ברשויות מקומיות ואלה המעוניינים להעמיק ידיעתם בעולם הנדסת תנועה ותחבורה נושאי הלימוד המרכזיים • עדכונים במדיניות הפיתוח של התחבורה היבשתית • חידושים בחקיקה • כיוונים ומגמות בבטיחות בדרכים • פרסומים חדשים של הנחיות • שיקולים מערכתיים בתכנון תחבורה במדינת ישראל

30

Made with FlippingBook flipbook maker