מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

הכי טבעי מכללת

קורס חשמול מסילות רכבת

מתכונת מפגשים, פעמיים בשבוע 9 .17:30-14:00 בין השעות קהל יעד מהנדסים, מתכננים, מנהלי פרויקטים העוסקים בענף התשתיות בכלל ובתשתיות תחבורה רכבתית בפרט. נושאי הלימוד המרכזיים • מבוא ומושגי יסוד בחשמול רכבות • חשיבה מערכתית בתכנון רכבות : תכנון מדינה, DC ו- AC חשמליות הכנות לפרויקט חשמול • תכנון מ-א' עד ת' – מערכת הספקת אנרגיה • תכנון מ-א' עד ת' – מערכת הזנה עילית • מערכות, השפעות וכלים משעיים לתכנון מערכת חשמול רכבות: – תאימות חשמלית השפעות EMC DC ו- AC חשמול הדדיות במערכות + ודרכי טיפולם, מערכת ההזנה עילית דגשים סטטוטוריים + תחנת השנאה • קרינה אלקטרומגנטית ורגולציה בישראל • אינטגרציית מערכות וניהול פרויקט • ניהול פרויקט רכבת קלה:

קורס זה פותח צוהר לתחום חדש בעולם התחבורה במדינת ישראל, ומספק מושגי יסוד בתכנון מערכות חשמול, בניהול פרויקט הקמת תשתית לרכבות חשמליות ותפיסת אחזקה של מערכות אלו. , סגן מנהל אגף אינג' ניסים חביב ניהול מקצועי: מערכות וחשמול, "נתיבי ישראל" וכן מרצים מובילים מהארץ, מאנגליה, מספרד ומשוויץ. אפשרי גם במתכונת היברידית – מקוונת. הרצאות של מרצים מחו״ל מועברות בשפה האנגלית. לפרטים על מועדי הקורסים לחצו כאן

ניהול הפרויקט, אינטגרציה בין מערכות, תקציב ואיכות (מקרה בוחן רכבת קלה בירושלים).

9

Made with FlippingBook flipbook maker