מכללת נתיבים - ידיעון קורסים והשתלמויות

פתח דבר

מאה שנים להקמתה. "נתיבי ישראל" הינה חברת תשתיות 2021 חברת "נתיבי ישראל" תציין בשנת התחבורה הגדולה והמובילה במדינה העוסקת בתכנון, ביצוע ואחזקה של כל רשת הכבישים ק"מ כבישים, תכנון וביצוע של כל התשתית המסילתית 8,600 הבינעירונית בישראל – סה"כ בבניה PPP בישראל, לרבות חשמול, תכנון שדה תעופה משלים לנתב"ג וכן תכנון וניהול פרויקטי ובתשתיות. הקימה חברת "נתיבי ישראל" את מכללת "נתיבים", כחלק מהשאיפה למצוינות, השקעה 2009 בשנת בהון האנושי וטיפוח ופיתוח תחום ההנדסה האזרחית והבטיחות בישראל. ההתפתחות הטכנולוגית והמתודולוגיות ההנדסיות שמובילה "נתיבי ישראל" מחייבות שכלול הידע ועדכונו באופן שוטף. השאיפה למצוינות באה לידי ביטוי בפיתוח תוכניות לימודים ייחודיות, בדרכי הוראה חדשניות ובבחירת סגל מקצועי מוביל בתחומו, הכולל מרצים בעלי ניסיון מעשי ומקצועי, לצד ניסיון אקדמי. המכללה מהווה עבור ספקי החברה, העובדים והקהל הרחב, פלטפורמת למידה מקצועית חוץ אקדמית, במטרה להקנות כלים פרקטיים לעסוק בתחום תשתיות הדרך הבינעירונית, העירוניות, הרכבתיות ובתחום תשתיות התעופה. בכל שנה מוכשרים במכללה אלפי בעלי תפקידים בתחומים אלה. בברכת למידה פוריה ועשייה משותפת,

ענת אבידן מנהלת אגף פיתוח ארגוני והדרכה חברת "נתיבי ישראל"

5

Made with FlippingBook flipbook maker