אנציקלופדיה יפעת

לתולדות התעופה והחלל בישראל אנציקלופדיה יפעת

” טייסת שומרי הנגב . טייסת שומרי הנגב” הוקמה כטייסת חדשה בחודש יולי 6791 בבסיס חצור , מטוסיה הראשונים היו מדגם “נשר” מתוצרת התעשיה האוירית לישראל .) אותם ירשה מטייסת “הצרעה” (שהחלה אותה עת בקליטת מטוסי כפיר מפקדה הראשון היה רס”ן עמוס בר. לאחר תקופה של היכרות עם המטוסים וטיסות בטייסת “הצרעה” המארחת, עברה טייסת “שומרי הנגב” באוקטובר 6791 לבסיס איתם בצפון סיני. היתה זו הטייסת הראשונה שפעלה מן הבסיס דרומית לאל עריש, אשר לפי התכנונים הרב שנתיים, היה אמור להשאר ברשות . ישראל תנאי ההפעלה של המטוסים בבסיס המדברי לא היו קלים, והמטוסים עמדו בין הטיסות בשמש הקופחת, עד שנבנו להם סככות מתאימות. טייסת “שומרי הנגב” הכשירו את טייסי חיל האויר של ארגנטינה בהטסת מטוסי הנשר בבסיס איתם. בשנת 0891, עם מכירת מטוסי הנשר לארגנטינה וההחלטה על פינוי . סיני, עברה הטייסת לחצור, לשם העבירה חלק ממטוסי הנשר שנותרו בשרות כדי להשלים את הסד”כ היא קיבלה מטוסי מירז’ 3 אותם ירשה מ“טייסת .)” “נץ F-16A/B- הסילון הראשונה” (שעמדה לקלוט את מטוסי ה ותיקי הטייסת ואנשי התחזוקה שלה עברו לחצור, שם הקימו טייסת חדשה עליה פיקד סא”ל גיורא אפשטיין, אשר התמחתה כטייסת ביום אויב. בשנת 1891 עברה טייסת “שומרי הנגב” לפעול מבסיס רמון, לאחר שבסיסה איתם בסיני פונה. היא הפעילה מטוסי נשר של טייסת “עוף החול” (שהחלה בקליטת מטוסי כפיר). עם הוצאת מטוסי המירז’ והנשר משרות חיל האויר, טייסת . טייסת שומרי הנגב” קלטה F-16 שומרי הנגב” החלה להיערך לקליטת מטוסי .2003 (“נץ”) אותם היא הפעילה עד שנת F-16A/B את מטוסי הקרב מדגם במטוסים אלה יצאו טייסי הטייסת למבצעי תקיפה רבים נגד מטרות של ארגונ . ני הטרור בשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה וגם עמוק בתוך שטח לבנון (“נץ”) לטייסת “הכנף המעופפת” בבס F-16A/B באפריל 3002, הועברו מטוסי . סיס נבטים, וטייסת “שומרי הנגב” נערכה לקליטת מטוסי ה”סופה” החדשים ביולי 3002 הגיע לטייסת גרעין ההקמה, שכלל טייסים ונווטים אשר השתלמו בהטסת מטוסי ה”סופה” בארה”ב. המטוסים הראשונים של הטייסת ושל חיל .2004 האויר הישראלי, נחתו בבסיס חיל האויר ברמון בפברואר אל טייסת “שומרי הנגב” הצטרפו בשנים הבאות שלוש טייסות אשר קלטו את .” מטוסי ה”סופה” החדשים: טייסת ”העטלף”, טייסת “כתומי הזנב” ו “האחת

למעלה: רביעיית שוברת לקראת נחית תה; במרכז: מכונאים מקבלים את פני ; המטוסים הבאים למטה: שורת המטוסים בבסיס נבטים

Made with FlippingBook HTML5