אנציקלופדיה יפעת

לתולדות התעופה והחלל בישראל אנציקלופדיה יפעת טייסות מצטרפות לחיל האויר מספר נשים משלימות בהצלחה את קורס הטיס

התעופה בבניית טיסנים ולאחר מכן - כדואה. בשנת 6491‏נשלחה לארצות הברית ללמוד טיסה, ואף הוציאה רשיון טיס מסחרי. רנה היתה מדריכ כת דאייה שנים רבות.‏במלחמת קדש סופחה כטייסת למפקד כוחות האויר הצרפתיים בארץ והטיסה אותו במטוס סטירמן שהופעל בטייסת הקישור ברמלה. כאשר התארחה בחיל האויר הצרפתי, אף הטיסה את , מטוסי הסילון מורן סולנייה פריז . פוגה מגיסטר ומטאור ‏בשנת 2691‏הקימה רנה את חברת . “מונאויר”, שפעלה תקופת-מה בארץ שימשה כטייסת תובלה בחברת ארקיע במשך שנתיים, וכן שימשה מדריכת טיסה בקורסי סיס מסחר . ריים ופרטיים בארץ ‏הטייסת רות בוקבינדר הועברה אחרי הקורס לטייסת הקלה והטיסה מטוס . סי פייפר קב במלחמת קדש

במעבר המיתלה. לאחר מכן לקחה חלק בטיסות תובלה אחרות לסיני וממנו. לאחר שחרורה בשנת 7591‏עבדה כשנה בחברת ארקיע. במלחמ מת ששת הימים ביקשה לשוב לטיסה, אך הוצע - לה לשמש כטייסת משנה ובכך סיימה את הקריירה שלה כטייסת בחיל האויר, כשלרשותה . כ-008,1‏שעות טיסה רנה לוינסון היתה הותיק קה מבין השלוש, ועסקה בתעופה כבר שנים רבות לפני כן. היא היתה פעילה במשך שנים בקלוב

במהלך מלחמת העצמאות היו שתיצע עירות בעלות רשיון, אחת מהן הפסיקה לאחר זמן את טיסותיה. לאחר המלחמה ניסה חיל האויר לשלב בנות בקורסי . הטיס אולם הנסיון לא צלח שלוש טייסות מוסמכות בקורס הטיס מספר 5, שהתקיים בסוף 0591, השתתפו חיילות מספר, ושלוש מתוכן - יעל פינקלשטיין, רנה לוינסון ורות בוקבינדר - אף השלימו את הקורס .1951 בינואר יעל פינקלשטיין (לימים רום) נשלחה לטייסת התובלה שהפעילה מטוסי דקוטה והשלימה את הכשרתה כטייסת על המטוס. במלחמת קדש היא שימשה כקצינה ראשונה במטוס המוביל של מבנה הדקוטות שהצניחו את הכוח

Made with FlippingBook HTML5