אומגה - קטלוג מוצרים

עפרונות דקים

• צבעים עזים • חודים חזקים • קלים לחידוד

80920103

12 עפרונות צבעוניים דקים

יח׳ בקופ׳ 12 קופ׳ בקרטון 12

80920109

24 עפרונות צבעוניים דקים

יח׳ בקופ׳ 12 קופ׳ בקרטון 6

58

Made with FlippingBook Digital Publishing Software