פרסומידע - גיליון 1095

ניתן לֹהזמין הודִו שלֹם ועודִ מגוון מוצרים

לֹ-

thanks giving

חזה עוף טרי

אסאדִו טרי

כרעיים טרי

קֱ”ג ב- 2

קֱ”ג ב- 2

קֱ”ג ב- 3

70

100

80

יין גמלֹא

סלֹסה סניידִרס

פילֹה סלֹומון קֱפוא

110 ב- 2

28 ב- 2

69 .90

לֹקֱ”ג

שקֱדִי מרקֱ ’אוסם’ גר’ 400

רוטב פסטה מריה גר’ 680

פחיות קֱולֹה ונילֹ

9 .90

26 ב- 2

20

ב- 5

נייטשאר וואלֹי

מיונז הלֹמנס

שעועית עדִינה סנפרוסט

24 ב- 2

20 ב- 2

13 .90

שמפו /מרכך ’פינוקֱ’

חלֹב מועשר טרה

חטיפי פיצה מעדִנות

18 ב- 2

11 ב- 2

22 .90

ט.לֹ.ח. | 25.11.2022 המבצעים בתוקֱף עדִ | התמונות לֹהמחשה בלֹבדִ | החנות רשאית לֹהפסיקֱ את המבצעים בכלֹ עת | אין כפלֹ מבצעים

| כדִ’ חשוון תשפ”ג | 18.11.2022 | 11

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker