פרסומידע - גיליון 1097

סגירת חורף בשיטה חדִשה קֱלֹ ונוח לֹפתוח ולֹסגור סגירת

הזמינו עכשיו ותהנו גם בחורף

| ח’ כסלֹו תשפ”ג | 2.12.2022 | 11

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online magazine maker