פרסומידע - גיליון 1097

מדִרסים בהתאמה אישית

בקֱניית מדִרסים קֱבלֹ לֹקֱניה בחנות 350 &

מומחים בפתרון בעיות: | בדִיקֱה והתאמה במקֱום | מדִרסים ביצור CNC כאבי גב בעיות ברכיים דִלֹקֱת בכף הרגלֹ אצבע פטיש הלֹוקֱס ולֹגוס | | | | פריצות דִיסקֱ/ פלֹטפוס/הולֹפוס עמודִ שידִרה לֹחצים בכפות רגלֹיים CKY | | |

2 אפרת סנטר, זית שמן לֹתיאום פגישה וקֱביעת תור

02-509-80-89

מדִרסים בהתאמה אישית

נעלֹי נשים וגברים

ציודִ אורטופדִיה וספורט

| ח’ כסלֹו תשפ”ג | 2.12.2022 | 5

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online magazine maker