פרסומידע - גיליון 1137

ֹלי ֹלה מתנה ֹלמ ֹלווה ֹלי ֹלות 2 בהזמנת בתש ֹלום ע ֹל-בסיס ֹלינה וארוחת בו ֱקר אין כפ ֹל מבצעים | באמצעשבוע ט. ֹל.ח | 31.12.23 ֹלמזמינים ע ִד ֹלמביא מו ִדעה זו

המ ֹלון כשר ֹלמה ִדרין

בהשגחת הרבנות הראשית ירוש ֹלים המטבח כשר ֹלמה ִדרין בהשגחת ב ִד”ץ הע ִדה החר ִדית

ח ִדר מפואר ומפנ ֱק אווירה מתאימה בשבת ה ִדרכה צמו ִדה

שעותביממה 24 ֱק שירותי תינו ייה פי ֱקוח רפואי צמו ִד ש ֹל ביה”ח ה ִדסה מגוון ס ִדנאות ופעי ֹלות העשרה ֹליו ֹל ִדת הס ִדרים עם כ ֹל ֱקופות החו ֹלים

ב ִד”ץ הע ִדה החר ִדית

| 24.11.2023 | יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 10

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker