פרסומידע - גיליון 1137

| יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 24.11.2023 | 3

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker