פרסומידע - גיליון 1137

מחירים מוז ֹלים בהזמנה מו ֱק ִדמת! בשר איכותי מ ִדרום אמרי ֱקה מה ִדרין ח ֹל ֱק בית יוסף משחיטת הרה"ג שמוא ֹל אריה ֹלוין ראש ישיבת "חפץ חיים" בארגנטינה ובפי ֱקוחו ש ֹל הרה"ג ִדב בער ֹלוין ש ֹליט"א

ֹל ֱק"ג & 60 .00 ֹל ֱק"ג & 61 .00 ֹל ֱק"ג & 58 .00 ֹל ֱק"ג & 58 .00 ֹל ֱק"ג & 55 .00 ֹל ֱק"ג & 57 .00 ֹל ֱק"ג & 56 .00 ֹל ֱק"ג & 55 .00 ֹל ֱק"ג & 50 .00 ֹל ֱק"ג & 53 .00 ֹל ֱק"ג & 80 .00 ֹל ֱק"ג & 61 .00 ֹל ֱק"ג & 50 .00 ֹל ֱק"ג & 60 .00 ֹל ֱק"ג & 47 .00 ֹל ֱק"ג & 47 .00

מבצע!

מבצע!

)עין ור ִד הצ ֹלע( 18 ' מס סטײ ֱק עין פרוס צ ֹלי עג ֹל פרוס בשרראש ֹלשון אצבעות אסא ִדו טחון גו ֹלש המבורגר מיני המבורגר בשר ֹלחמין שניצ ֹל כתף מחו ֹל ֱק מבצע!

118 119 120 122 123 125

118 119 120 122 123 125

ֹל ֱק"ג & 59 .00 ֹל ֱק"ג & 80 .00 ֹל ֱק"ג & 65 .00 ֹל ֱק"ג & 75 .00

| ! כמות מוגב ֹלת |

-המכירה ב ֱקרטונים סגורים-

| 5 ִדמיהזמנה | &

(3/12/23) הח ֹלו ֱקה תת ֱקײם אי"ה ביום ראשון, כ' כס ֹלו (29/11/23) יום אחרון ֹלהזמנות, יום רביעי, טז' כס ֹלו 16:30-21:30 ,10:00-14:30 : נציגי שירות בשעות פרטים והזמנות: 03-6950066 מענה אוטומטי שעותביממה 24

| יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 24.11.2023 | 5

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker