פרסומידע - גיליון 1137

עברנו ֹלמג ִד ֹלעוז ניתן ֹלהשיג

הכ ֹל ֹלפרגו ֹלה בהרכבה עצמית

סגירתחורף בשיטהח ִדשה ֱק ֹל ונוח ֹלפתוח ו ֹלסגור ב ֱק ֹלות

כנסו ֹלאתר ש ֹלנו

ניתן ֹלש ֹלם בכרטיס אשראי בתש ֹלומים ֹל ֹלא ריבית או בהמחאות

| 24.11.2023 | יא’ כס ֹלו תשפ” ִד | 6

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker