פרסומידע - גיליון 1138

| יח’ כס ֹלו תשפ” ִד | 1.12.2023 | 3

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software