פרסומידע - גיליון 1143

עברנו ֹלמג ִד ֹלעוז ניתן ֹלהשיג

הכ ֹל ֹלפרגו ֹלה בהרכבה עצמית

ג ִדר הסתרה ח ֹל ֱקית

ג ִדר הסתרה מ ֹלאה

סגירת חורף

כנסו ֹלאתר ש ֹלנו

ניתן ֹלש ֹלם בכרטיס אשראי בתש ֹלומים ֹל ֹלא ריבית או בהמחאות

| טז’ שבט תשפ” ִד | 26.1.2024 | 7

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook Annual report maker