פרסומידע 824

Ǹº³» ¼¸Á¿

| ¯¸°» Ǹ¯¸ |

»¯¸¿² ³´´¿ ²Á´ È¯Ç °È´¸ ¼Á ³¶¸È° Á½È ¯¸°» Ǹ¯¸ ´¿°Éº . ÇÉ´¸° ³»´²±³ ³¶¸½Å³ Éô¿É ¸»Á° ¼¸°´È¸¸³ ²¶¯ ¯´³ »¯¸¿² ³´´¿ . Ç´µ¯³ »È ³¶»Å³³ ¸Ç´Ã¸À½ ²¶¯» ¹Ã³ , ¼¸»´²± É´ÆÃÀ ¹´É ¼Æ´³È °´È¸¸ ¹¸¯ °´È¸¸³

ĊĔĂā ĊĆčĖ ĕĖďĈ Ćčđĉ āĂĂĔċ ĉýĆčĀ āĂĂčþ ėċĔā Āď . ĊĆĕþÿĉ āĕāą ĊĆþĕ ĊĆþĖĂė Ăÿāč ĊĂĔċā ĆċĆþ ďĆÿāĉ ĉýĆčĀ āĂĂčċ ćĂċĎā ČĆĆďċā ĉý ĆĖĖ . ĊĆĈăā ĂĆċĆċþ ĒĂĄĕĉĂ ĕþĈ āĂĂĔċāĂ , ďÿĕā ďĆÿā . Ćĕċÿĉ ąďċĈ ČĈĂċ āĆā āčĆċăā þĂĖĆĆā ėĂĕĆĈăċ ėý ćĂčĄĉ ĊĆþĖĂėā ėý ĊāĂ ĆĖĖ ĊĂĆþ ĊĂĔċā þĂĖĆĆā ĆĕþĄĉ ĂýĕĔ Đý ČĆĆďċā ĉý ĊĈĕĀþ ĂĆāĖ ĉý ĊāĆĉý Đĕąēāĉ ďþĕý āďĖþ . āĂĂĔċā ĆþĖĂė ĕĖýĈ ćĕďþ āĂĂĔċā ėý ĂĈčĄ þĂĖĆĆā āĉþĄ Čďąċ ĉďđĂā , ĖĀĄā ėĂĆāĉ ĕĂċý āĆāĖ ČĆĆďċþ ĀĄý Đý ĎčþĂ ĊĀý āċĂā ČĂĄąĆþā ėĆĆďþ . ďÿđč ýĉ ĊĆĕÿėýāċ ĀĄý Ĕĕ ýĆā þĂĖĆĆā ĀĀĂċėċ ĊċòďĖ þĂĖĆĆċĂ , āþĕ āĄĉēāþ ĂėĂý ĀĆđĎāĉ ĂĉĄāĖ

þĂĖĆĆā ĉď ďĂċĖĉ ĆĀĈ ĕ " ĂĆ Ċď ĆėĖÿđč ĊĂĆĈ ĆčĂĕāý – þĂĖĆĆā ĀďĂ Ćđ ĉď ĐýĖ ĕýĂþĆĂč ĀďĂĂā ĕ " ĂĆĈ ČāĈċ ýĂāĖ ýĂā ėĆďĆþĕā Ċďđþ ėĂþāĉėāþ ĕþĀċ ČĆĆĀď ýĂā ĕĖýĈ ĊĆĉĂĀÿ ąāĉþĂ ĉĖ ĂėĂĄėđėā ĉď ĕþĀċ ýĂā ĆčĂĕāý . ĉýĆčĀ āĂĂč - ĀĉĂÿ " ėĕþĄ ĉĖ ĊĆĉďþā ĊĆčĂďĖ ėýþĆĆċā " ĊĆĆą ĊāĆčĆþ , ĊĆąĆĖĈėĂ ĊĆĕĈĂċĂ ĊĆĄĆĉēċ ĊĆÿėĂċ , ĎĔĉĂĕ ĆčĂďĖĂ āĕĂĀčđ ĂċĈ ėĂĆĔĎďā ėĂĉĂĈĆā ėýĂ ĆĉĈĉĈā ĂčĂ㥠ėýĂ ĂĉĖ ėĂþĀčėāþ ĊĕĂė ýĂā ĐĂėĆĖþ . þĂĖĆĆā ėþĂąĉ ĆþĖĂėĂ ĀďĂĂā ĆĕþĄ Ċď ýĂā ĉýĆčĀ āĂĂč , þĂĖĆĆā ĊĆĔăĄā ĊĆþĂĖĆĆāċ ĀĄý ĊĆýēċčā ĊĆÿĖÿĖċāĂ . ĊĂĆĈ ĖĂÿþ

( ¾¸½¸ ²Å½ ¸¿´Ç³¯ ) ɴǸºµ½³ É´´Å

āĄĉēāā ĆĕĂđĆĎċ ĀĄý āĆāč ýĂā ĂėċĔāþ ĕþĈ , ėĆčĂĄąĆþā – ėĂčĆĄþā ĉĈċ ĖĂÿā ĆþĂĖĆĆ ĉĖ . ėĆėĕþĄāĂ ėĆĉĈĉĈā āĉďċþ ĆėĂý ĂĄĔĉ ĆĆĕĂā ĕĖýĈ ĖċĄ Čþ ĆėĆĆā Ċčċý . þĂĖĆĆā ĉĖ āčĆđā Čþý ėĄčā ĎĔąĉ ĕāā ćý , Ăčþ ďėďėĉ ČĂĕĈĆăĉ ėĂċĕĂÿ Čċăā ĆčĖ ėý , ėĆĖĕąā āċĀýā ėý āýĂĕ Ćčý ĆčĂĕĈĆăþ ėýĂ ĉÿ āĉĆĖ āēďĂċā Ėýĕ ėý , āĔăĄā ĄĂĕā ĆĔăþāĂ ĊĆĆđĈā ėĂýĆĄċ ĉĂĔĉ āĆĆĕĂąā ėđčā āþėĈā ėčĈā ĆĀĈ ćĂė Ăĉý ĊĆċĆþ Ĕĕ . ėĂċĉēċā ĂĀċďĖ ėĂĆċĆĎđā ĉďĂ ėĂĖĖĄā ĉď Ćĉ ďĀĂč þĖĄ ĉÿ āĉĆĖ " . ėĂċĉēċāĂ ĊĆĈĂĆĄā ĆĕĂĄýċ ĕĆĂĂýā ÿăċ . Āċďċ ĂĔĆăĄĆ ýĉ āđ ĊĆĖčýāĖ ĕąĖċ ăý āĆā . ČĂĆēď ĖĂÿ ĉĖċ āčĂĖ ĊĂĔċþ ėĄė āĆā ĕāāĖ ĊĆþĕ ĊĆĖĀĂĄĂ Ĕ㥠ėĂĄĂĕ ĕþĂĀ , ČĆĆĉĔ ĔĆĉĂċĖ Ćĉ ĕđĎċ " ĉđĕď āąďċ . þĂĖĆĆā

°´È¸¸° Ç´±¸ ¹È½³³ Ç´²È ėĂĄđĖċā ĊĆĕĖď ďĔĕĔĉ Ăĉď 1982 ėčĖþ āĆĉďĖ āċĀýā . ĊĆĉāĂýþ ĂþĖĆĆėāĂ ėĂčĂĖýĕā ĔĄēĆ ĆĀĆ ĉď 1935 ėčĖþ āĖĈĕč ĂþĖĆĆėā Ċā ėĂċĀýā ėý ĖĈĕĖ ĕĄýĉ āĂĂĄ ĊĖ ĊĆĔāĖ ČāĈ ČĆďĕÿ ĂėĂýċ . ćĂċĎā ĕĀ ' Ą ĉý ĕđĈā ĆþĖĂėċ ĊĆĖĔā ĊĆýčėā þĔď , ĊĆþĕ ýĉ ĂĕýĖč ĆĕĂĔċ ĐĂĎþ . āĂĂĄ ĕĆďēā þĂĖĆĆāĖ ĆėĕþĄ ĕþĖċĂ ėĂĄđĖċ ĊĆďĖėĈ āčċ þĂĖĆĆā ĊĆďĖėā ėĂčĖ ĊĆĄĂėĆđ . ĊĂĆĈ þĂĖĆĆþ ĊĆĆĔā ČĆďĕÿā ėý ĂĂĆāĖ ėý ĂĉĆĀÿā ĊĆĆđĉýā ėĂčĖ ėĉĆĄėþ ĊĆđĎĂč ėĂýċ ĖċĄĈ ČčĖĆ ĊĂĆĈĂ ĂėĂý ĂĔăĆĄĂ þĂĖĆĆā ČĆýĖ ąďċĈ ĊĂĆĈĖ ĀĂďþ . ĉýĆčĀ āĂĂčþ ėĂĄđĖċ ĊĀĔċ ĉýĆčĀ āĂĂč , ĖĂÿā ĆþĂĖĆĆþ āĆĆčþ ėĂĀĂėď ėĂĖĀĄ ĕĂĆĀ ėĂĀĆĄĆ 200 ėċĔā ĉĖ ąĔĆĂĕđ . ĉďĂđā ĉý ėýēĉ ĉĆĄėĆ ĊĆþĂĕĔā ĊĆĖĀĂĄþĖ <<

¼¸Á¸±½ ¼¸½Áà ³°Ç³ " ¼¸Ç´·¯¿À ³Ã» ɸǰ³ É´Åǯ½ ¸¿¯´ ¸É¯ ȱø³» ²¶¯ ²Å°È ¼³» ³¯Ç½ ¸»° ¾²Ç¸ ɯ ¼¸¯´Ç ¸¿È³ ²Å³½´ , ÉÃÆȽ ¾´º¸É³ ¼¸³ ɯ ¼¸¯´Ç É¿¸²½ ¶·È ³µ »º´ - ¼³» ³ÈÆ . »¯Çȸ " ³µ ɯ ·´»Æ»

|

12

³ÉÇà ȴ± ɸ°½

Made with