פרסומידע 825

50% הנחה עלֹ הפריט השני עלֹ כלֹ מוצרי היודִאיקֱה *הזולֹ מבינהם *אין כפלֹ מבצעים מבצע

אופנה נשית

קֱנה/י ב- 300 שלֹמ/י 250 &

&

מבחר תכשיטים במבצע

מבחר כיפות במבצע 4+1

סרט החלֹקֱה שבמבצע 39 &

או בובו שבמבצע מתנה

בקֱניית נטלֹה קֱבלֹ/י מגבת שבמבצע מתנה נטלֹות החלֹ מ- 49 &

כסויי פלֹטה החלֹ מ- 69 &

בובו שבמבצע החלֹ מ- 59 &

מבצע גופיה ציצית 4 100 & ב-

ניתן לֹהשיג מגן ציצית לֹכיבוס בטוח שלֹ הציציות

02-5700706

אין כפלֹ מבצעים ט.לֹ.ח.

| 25.11.2016 | כדִ’ חשון, תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

Made with