פרסומידע 826

בס”דִ

פרסו

ידִע

V.I.P

כשר

מבצע חם לֹתושבי גוש עציון לֹחודִש דִצמבר מבצעים שמחממים את הלֹב כלֹ תפריט האוכלֹ במבצע חם Warm Your Hearts in the Cold Month of December With These Hot Sales

prices per 100 g

גר’ 100- המחיר לֹ

... Potato Varieties Rice Varieties Couscous Vegetable Soup for Couscous Green Beans in Sauce Sesame Green Beans Antipasti Chinese Noodles Moussaka Stuffed Artichoke Roast Beef Meatballs in Tomato Sauce Moroccan Fish Oven Roasted Fish Pargiot Fish Balls in Sauce Chicken Thighs Chicken Liver and Onion ..... ..... ..... ...... ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... . ..... ...... . ...... ...... ...... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... . ..... ...... ...... . ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... ..... . .. ...... ...... ...... ...... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ...... ההנהלֹה רשאית לֹשנות את המבצע בכלֹ עת | אין כפלֹ מבצעים | . ט.לֹ.ח .....

..

..... מבחר סוגי תפו”א מבחר סוגי אורז קֱוסקֱוס .. ...... ..... ...... ...... ..... ..... ...... ......

...

.....

.....

3 .90

......

......

......

......

nis

&

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

.....

.....

3 .90

......

......

......

nis

&

. .....

.....

3 .90

......

...... .

......

......

nis

&

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... מרקֱ ירקֱות לֹקֱוסקֱוס שעועית ירוקֱה ברוטב שעועית בשמן זית ושומשום אנטיפסטי נודִלֹס מוסקֱה ארטישוקֱ במילֹוי בשר צלֹי בשר קֱציצות בקֱר ברוטב עגבניות דִג נסיכה ברוטב מרוקֱאי פילֹה מושט )אמנון( פרגיות קֱציצות דִגים כרעיים כבדִ עוף ובצלֹ ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . ..... ..... ..... ...... . ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .. ...... ...... ..... ..... ..... ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

3 .90

......

......

nis

&

3 .90

......

......

nis

&

4 .90

......

......

nis

&

4 .90

......

......

......

nis

&

6 .80

......

......

nis

&

7 .80

......

......

nis

&

7 .80

......

......

nis

&

12

......

......

nis

&

7 .60

......

......

nis

&

8 .90

......

......

nis

&

11

......

......

nis

&

.... ..... .

14

......

......

nis

&

7 .60

......

......

nis

&

7 .50

......

......

nis

&

9

......

......

nis

&

מרכז מסחרי תאנה אפרת-מפלֹס עלֹיון )לֹידִ מועצה מקֱומית אפרת( 050-2052105 : איציקֱ טלֹפון לֹהזמנות: 02-5027782

| 2.12.2016 | ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

Made with