פרסומידע 827

משפחת מינצר ספרים ויודִאיקֱה מזמינה את כלֹ תושבי אפרת גוש עציון והר חברון

מבצעים מדִלֹיקֱים לֹכבודִ חנוכה

& ממוצרי החנות ומקֱבלֹים סטשמנים במתנה! 399- קֱונים ב

מתנות לֹחנוכה קֱונים במינצר מבחר עצום שלֹ משחקֱים וצעצועים לֹכלֹ המשפחה

ט.לֹ.ח | עדִ גמר המלֹאי | אין כפלֹ מבצעים

כב ר מזמ ן לֹ א ר קֱ ספ ר י ם . . .

מי נצר -

| 02-9933490 | צומת גוש עציון

| ויודִאיקֱה

מינצר ספרי קֱודִש

minbook18@gmail.com

| ט’ כסלֹו, תשע"ז | 9.12.2016 | 7

ידִע

פרסו

Made with