פרסומידע - גיליון 838

www.spizher.co.il

השבוע פתוח רצוף

10:00-22:00- מ

02-5804485 ביתר עילֹית , גבעה 16 רח' אלֹעזר המודִעי A | 10:30-12:30 ו' וערב חג 18:00-22:00 ,10:00-14:00 ' א'-ה |

| 3.3.2.2017 | ה’ אדִר, תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs