פרסומידע - גיליון 920

הלֹיכון איכותי york

דִגם בולֹמי זעזועים 8 תוכניות אימון 12 EXCEL

3,000

2490 & בלֹבדִ!

חדִש!!! מגוון מוצרי ספורט איכותיים מבית York

york

york

york

אופני כושר

אלֹיפטי איכות

קֱורקֱינט חשמלֹי

LG איכותי וקֱלֹ, צמיגי טיובלֹס סולֹלֹה איכותית שלֹ

במקֱום 1850 &

1490 & רקֱ ב-

690 רקֱ ב- &

990 רקֱ ב- &

מוט מתח

קֱ”ג 15 שקֱ איגרוף

כפפות אימון

49 רקֱ ב- &

190 רקֱ ב- &

49 רקֱ ב- &

מגוון מכשירי ספורט

משקֱולֹות Boweflex קֱ”ג 24 עדִ 1590 &

המקֱורי

מזרון רצפה 139- לֹאימון

&

קֱפיץ ידִ- 29 &

משקֱולֹות קֱרסולֹ לֹקֱ”ג 39

מכשיר לֹשכיבות 69- שמיכה &

משקֱולֹות לֹקֱג’ 10 &

גלֹגלֹ בטן 49 &

אפשרות לֹמשלֹוח + הרכבה

& שובר מתנה 200 1000 עלֹ כלֹ מוצרי הכושר מעלֹ &

5793443 . טלֹ

9:00-13:00 ' , יום ו 10:00-19:00 ' פתוח: ימים א'-ה

ציודִ ספורט < אופני ילֹדִים < אופנים חשמלֹיים < אופני הרים < מעבדִת שירות

5

2019

| כז’ טבת תשע"ט | 4.1.

|

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online