פרסומידע - גיליון 938

חדִש בקֱניון הרים צומת הגוש

מבחר הגדִולֹ ביותר שלֹ חצאיות, שמלֹות וחולֹצות, בשלֹלֹ סגנונות, אופנתיות ומעוצבות ביסיקֱ ועודִ...

ניתן לֹהשיג בגדִי ילֹדִים במבחר גדִולֹ

פטרולֹ - גוש עציון קֱניון הריןם - קֱומה ב’ 8:30-15:00 ’ יום ו 9:00-13:00 ’ שעות פתיחה: א’-ה

פטרולֹ - סניף גבעת שאולֹ 02-6536970 . טלֹ | 13 כנפי נשרים 9:00-13:00 ’ יום ו 9:00-19:00 ’ שעות פתיחה: א’-ה

| יט’ באייר תשע"ט | 24.5.2019 | 3

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook flipbook maker