קמפוס חרוב לילדים

‹‡–’Œ Š~–—‡ ‹‡Š‡ ˜ƒŠŠ˜‚‚ ˜’ƒ˜

367,000

1

ƒ‰‡ ‡”Œ ‹‡Žƒ˜Ž ‹‡Š‡

‚…Ž„‚ƒ ˜ƒŠŠ˜‚Œ €’Ž ‹‡Š‡ 5 Š‰Œ 1

2

•– Š ƒ‡‚ ‹‡…ƒƒ‚Œ 11% ˜ƒ‡Ž‡Œ ˜ƒ‡€’

4 15%

3

‹‡€ƒŽ ‹‡…ƒƒ‡‚Œ ‹‡—…‹‡ŠƒŠ

6

5

Šƒ€‚ –’Œ‚ ˜ƒ–ŒŠ ‚’ƒ˜‚ ‹‡…ƒƒ‡‚ Š— ‚•ƒŠ ‡‡ …ƒƒ‡ ˜˜

‡—‡Œ…Š‡ Š‰ ‹ Š‡ ~ƒ‚ €’Ž—…ƒƒ— ˜ƒŠ€ƒŒ

ƒ€’Ž ƒ…ƒƒ— ‹‡Š‡ 4 Š‰Œ 3 ‚…’—Œ‚ ˆƒ˜ ‡~–…~ ‹~ ‡‡ Š

˜ƒ• ‹‡…ƒƒ‡ –˜ƒ‡ ‹‡…‡‰— ‚…Ž„‚ ‡–ƒ„~ ‚‡–’‡–’‚ Š~–—‡ Š—

8

7

ƒ–…ƒ’Œ• | 16

–ƒŽ‚ •ƒ…Š ‹‡‡Š~‡”ƒ ‹‡ƒŠ ˜ƒ‡Ž’ –ƒŽŠƒ Š‡Š ˜ƒ–‡—‚ ‹‡‡˜–…‚ ‹‡˜ƒ–‡—‚ƒ ‚…ƒƒ–‚ –—Œ ‹‡Žƒ˜Ž‚ –ƒ•Œ 2015 ˜Ž—Š ‹‡~”ŒŒ ‹ƒ‰‡ ‚ Šƒ’‡†‚ƒ Š~–—‡ ‹‡Š‡ ‡†‡††‚ ƒ˜Ž—‚ Š‡‚ ‹ƒŠ—Š ‚”ƒŒ‚

Made with