קמפוס חרוב לילדים

ƒ„…‚ ‹‡Š‡Š ƒ–…ƒ’Œ•

ƒ‰‡ ‹‡Š‡Š ‹‡Ž˜‡Ž‚ ‹‡˜ƒ–‡—‚ ˆ–Œ ˜~ ˜…~ €€ ˜–ƒ• ˜…˜ „‰–Š

1

‚†‡–‡Žƒ~

‚‚ ˜ƒ~’–Œ ‹‡‡Ž‡— ˜~ƒ’– ‹‡Š‡ ˜~ƒ’– •ƒ‡ ‡ƒ’‡– Š‡‚ Š— ‚‡–†~‡‰‡’ Š‡‚ Š— ‚‡€ƒŠƒ–‡ƒŽ

‡Œ•~ –•…Œƒ ˜ƒ‡ƒ…Œ˜‚ ˜ƒ‡—Œ ˜ƒ–—‰‚

‹‡Šƒ’‚ ‹‡’ƒ€‚

‹‡–Œ Š •— Š†‡Œ ‡Š ˜‡ ‹ƒ–‡…„‰–Œ –Œƒ —ƒ€ Š‡‚ ‹ƒŠ—Š ‚”ƒŒ‚

2 ‹‡…ŒƒŒƒ ‹‡Š’†Œ , ƒ”•Œ ‡—Ž~ Š— ~‚ –ƒ‚ ˜~ –‡—‰‚Šƒ ˆŽ…Š

‚Šƒ’ ‡’ƒ˜‡— ƒ ‚’‡”– ˜ƒ–‡‚ –ƒ”‡Š ‹‚‡˜ƒ…’—ŒŠƒ ‹‡Š‡Š ‚Ž€‚ƒ ‚‰‡Œ˜ ˜ƒ–‡— ˜Œ ‡Ž‡Š• Šƒ’‡† ˜‡ƒ”•Œ ‚–—‰‚ ƒ’Œ• ‹‡˜ƒ–‡—‚ ˆ–Œ ‹

3

4 ‚…Ž„‚ƒ ˜ƒŠŠ˜‚ ‡€’Ž ‹‡Š‡ Šƒ’‡†‚ ‹ƒ…˜ ‹Šƒ Š‡ƒŒ‚ „‰–ŒŠ ˆƒ’‚Š

17 | ƒ–…ƒ’Œ•

Made with