קמפוס חרוב לילדים

ƒ’Œ• ‹‡Šƒ’‚ ‹‡’ƒ€‚ ‹ƒ•‡Œ ˜‡‡Œ‚

C

MSR –Œ Š‡‚ ‹ƒŠ—Š ‚”ƒŒ‚ Israel National Council for the Child Š†‡Œ „‰–Œ The MEITAL Center

D

Š •— –—‡Š~ ‡Žƒ† ‡Šƒ’‡† „‰–Œ Toni Eliashar SHEKEL Therapeutic Center

Emergency Shelter ‹ƒ–‡…„‰–Œ Emergency Shelter ‹ƒ–‡…„‰–Œ

ƒ–…ƒ’Œ• | 18

Made with