מתנ"ס רמת אליהו - רשת מעונות יום - פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה

קליטת ילד/ה חדש למעון

ישהה הילד עם ההורה כשעתיים במעון להיכרות ראשונית עם המחנכות • ביום הראשון וסביבת הכיתה החדשה. (לפי קבוצות שיקבעו מראש ע" הגננת/אחראית הכיתה). - ילדים חדשים - שעתיים ללא הורים. ביום השני • ילדים ותיקים - ישהה הילד במעון עד הצהרים ללא הורה מלווה, ובהתאם לצרכיו והסתגלותו. יכול הילד לשהות יום שלם במעון, על פי צרכיו של הילד ובהתייעצות ביום השלישי • עם הגננת/ אחראית הכיתה. ילדים חדשים - עדיף לקחת בצהרים. ילדים שיצטרפו לאחר תאריך זה יקבלו הנחיות .01/09/2024 כל זה נכון לילדים המצטרפים למעון ב- * מאחראית הכיתה (לא תהיה אפשרות לשהות עם הילד במעון בתקופת ההסתגלות). אנא, שמרו על קשר הדוק עם צוות המחנכות בתקופת הסתגלות ילדכם למעון. הקשר אתכם, ההורים, חיוני לכם ולנו. מנהלת המעונות והצוותים המטפלים עומדים לרשותכם, המעון פתוח בפניכם לביקורים ומעורבות. - אנא הביעו אותה בפנינו ונשמח להיענות לבקשתכם במידת האפשר. דעתכם חשובה לנו חשוב להיות קשובים לצרכי הילדים ולהסתגלות האישית, ועל כן תידרש גמישות מצדכם, ההורים, בשעות הימצאות הילד במעון. הדרכה פדגוגית

אנו מאמינים בהדרכה פדגוגית רציפה של רשת התחלה חכמה לאורך השנה. המדריכה הפדגוגית מכשירה את הצוותים, צופה בעבודתם השוטפת ומכירה את ילדיכם. כל זאת בשילוב לימודים בשעות שמעבר לפעילות המעון בהן ילמד הצוות תיאוריות התפתחויות ונושאים נוספים הקשורים בחינוך. שיחות אישיות בכיתות הפעוטות והבוגרים, לילדים העולים לגן עירייה, יתקיימו במהלך השנה שיחות אישיות (בנושא התפתחות הילד/ה, מה אוהב/ת לאכול, עם מי/ובמה מעדיף לשחק וכו'). שעת הגעה למעון , לפני ארוחת הבוקר, 08:00 אנו מבקשים להביא את הילד למעון עד השעה

על מנת לאפשר לו להשתלב בפעילות באופן הדרגתי. ילדכם ייהנה מארוחות הבוקר המגוונות שאנו מגישים. ילד שיגיע לאחר ארוחת הבוקר יקבל כריך.

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online