מתנ"ס רמת אליהו - רשת מעונות יום - פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה