מתנ"ס רמת אליהו - רשת מעונות יום - פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה

רשת מעונות יום

התוכנית החינוכית במעון שלנו

נקודת המוצא הדרך החינוכית של רשת המעונות מחברת את כל השותפים לעשייה החינוכית (הורים, ילדים ומחנכות) למען הילד ומימוש הפוטנציאל שלו. בבסיס הגישה החינוכית של הרשת, נמצא הילד וצרכיו ההתפתחותיים. מתפקידי המעון להקנות ידע, ערכים והרגלי התנהגות, לצד הסתכלות מעמיקה על הילד ממקום של אמונה בכוחותיו וביכולותיו. אנו נצייד את הילד בכלים שיתרמו לבניית הזהות העצמית והדימוי העצמי ונאפשר לילדים להתנסות, לבחור ולהתמודד עם האתגרים השונים אשר אותם הוא פוגש במהלך היום עקרונות • כל הפעילויות החינוכיות מתוכננות לקבוצות ילדים קטנות. • הדגש הוא על התהליך ולא על התוצאה.

• עידוד הילד לפיתוח וטיפוח: שפה, דמיון, סקרנות, חקר, דימוי עצמי חיובי ועצמאות. • דגש על הקניית ערכים כגון: סבלנות, כבוד, קבלת השונה ושוויון בין המינים. • הקניית הרגלים כגון: סדר וניקיון, אכילה, שינה וחברות.

תוכנית פעילות המעון לצוות הגן ישנה תוכנית לימודית מפורטת התואמת התפתחות ומותאמת לצרכי הילד. התוכנית השבועית תוצג על לוח ההורים, הנכם מוזמנים לעקוב אחריה. קווים מנחים • כבוד לילד. • סביבה חינוכית בטוחה, מעודדת מבחינה רגשית ומאתגרת מבחינה שכלית. • סדר יום קבוע. • קשר אנושי קרוב. • עצמאות בתנועה ובבחירת פעילויות ושטחי פעילות. • אמון בסיסי בילד כלומד עצמאי ויוזם. • מעורבות של הילד בכל הפעולות עם הצוות. • שיתוף ההורים.

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online