מתנ"ס רמת אליהו - רשת מעונות יום - פתיחת שנת הלימודים תשפ"ה

רשת מעונות יום

סדר יום במעון

קבלת ילדים, משחק חופשי, תיבות ממוינות על השטיח

07:00-08:30 08:15-09:30 09:30-11:30

ארוחת בוקר והמשך פעילות

מליאה ופעילות חינוכית בקבוצות: סיפור, תנועה, משחק דידקטי, מוסיקה, התנסות בחומרים, חוגים וחצר החלפת טיטולים וארוחת צהרים (דגש על הרגלי שולחן, תרבות אכילה והתייחסות

12:00-13:00

אישית לכל ילד/ה והרגלי אכילה שלו/ה) מנוחת צהרים בליווי מוסיקה קלאסית וסיפור לפני השינה יקיצה והחלפה (כאשר כל ילד מתעורר בקצב האישי שלו)

13:00-14:30 14:30-15:00 15:00-15:30 15:30-15:45 15:45-16:30

ארוחת מנחה

מליאת צהרים / משחק חופשי

יציאה הביתה

• צהרון נפתח במינימום משתתפים. • סדר היום הינו גמיש ונתון לשינויים בהתאם לתוכנית העבודה הכיתתית.

8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online