חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

בי״ס למחשבים

מוכנות לעולם הטכנולוגי - ״סייבר״ חב׳ דע׳ תביט בהדרכת: שימוש בטוח בסביבת מחשב תוך הקניית מודעות וחשיבות אבטחת המידע, ניסיון ופיתוח מיומנויות, תהליך הלימוד חוויתי ומתייחס להיבטים הקוגניטיביים וכישורי שפה, קואורדינציה, חשיבה כמותית, התמצאות במרחב ועוד. תוך כדי שימוש במשחקי למידה במחשב.

מחיר לחודש

ימים שעות

גילאים

₪ 180

א׳

כיתות א׳ ומעלה

*פרטים נוספים במרכז

racheln@re.matnasim.co.il | 03-5219205 | רחל נקר רכזת בית ספר למחשבים:

14

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online