חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

סייבר

חב׳ דע׳ תביט בהדרכת: התוכנית תכלול לימוד בסביבת סייבר וגברת ובה ילמדו מבנה המחשב, כללי בטיחות רשת, גלישה מושכלת, סיסמאות, יישומי מחשב ועוד...

מחיר לחודש

ימים שעות

גילאים

₪ 180

א׳

כיתות א׳ ומעלה

*פרטים נוספים במרכז

ביסוס סייבר

חב׳ דע תביט בהדרכת: התוכנית תכלול מערכות מידע, מבוא לאיומי סייבר ודרכי התגוננות, אמצעים דיגיטליים, אופיס מתקדם, בניית אתר אינטרנט, יצירת סרטון/קליפ ועוד...

מחיר לחודש

ימים שעות

גילאים

₪ 180

א׳

כיתות א׳ ומעלה

*פרטים נוספים במרכז

racheln@re.matnasim.co.il | 03-5219205 | רחל נקר רכזת בית ספר למחשבים:

15

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online