חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

פעילויות ואירועי תרבות

ילדים מנוי הצגות לילדים עם ה"תאטרון שלנו" 4-6 לגילאי | בימי שלישי ההצגות מתקיימות באולם סגור ובמקומות קבועים.

סדרת תאטרון שחקן - לגיל הרך מפגשים עם "תאטרון תות" 5 סדרה של 3-5 לגילאי

מועדון שוקו סדרת מפגשים חווייתיים להורים וילדים בגיל הרך. בכל מפגש הילד יתנסה בפעילות שונה, אומנות, ריתמיקה, סיפור בכושר ועוד.

בכל מפגש נקנח בשוקו חם/קר.

racheln@re.matnasim.co.il | 03-5219205 | רחל נקר רכזת פעילויות ואירועי תרבות:

30

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online