חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

באגף לגיל הרך פועלות חמש מסגרות חינוכיות המופעלות ע"י

צוות מיומן ומנוסה של מחנכות ומטפלות, בפיקוח רכזת גיל הרך והחברה למתנ"סים:

חודשים עד שנה. 3 "פצפונים"- תינוקייה לגילאי גן "ניצנים"- פעוטון לגילאי שנה עד שנתיים. גן "שקד"- פעוטון לגילאי שנתיים עד שלוש.

גן "תלי"- לגילאי שלוש עד ארבע (בפיקוח משרד החינוך). גן "אביב"- מעון יום שיקומי לפעוטות בספקטרום האוטיסטי.

מטרה: ילדי הגיל הרך ומשפחותיהם, הנמצאים במסגרות החינוכיות של המרכז הקהילתי, זוכים למסגרת חינוכית מקצועית ואיכותית אשר מאפשרת לכל ילד להתפתח באופן אופטימאלי על פי יכולתו וצרכיו ובשותפות עם הוריו.

lihi@re.matnasim.co.il | 03-5219222 | ליהי בדיחי רכזת הגיל הרך:

45

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online