חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

פעילות פנאי לבעלי צרכים מיוחדים

מועדון "קסם" 15:30-17:30 | ׳ ימים: ג׳, ה תכנית פנאי והעשרה לבוגרים עצמאים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מ.ש.ה). 03-5219209 . מירי דחוח, טל לפרטים: תכנית "רעים"

לקידום מיומנויות חברתיות במפגשים שבועיים. לילדים, נוער ומבוגרים על הספקטרום האוטיסטי המתמודדים עם קשיי תקשורת, לקויות למידה מורכבות והסתגלות חברתית. (למוכרים ברווחה, דרך הועדה של משרד העבודה והרווחה). ,03-5219209 . מירי דחוח, טל לפרטים: 054-5531250 . שרון קופמן, טל

מדריכה

שעות

ימים

גילאים

שרון קופמן מירי דחוח מירי דחוח שרון קופמן שרון קופמן

17:00-18:30 19:00-20:30 18:00-19:30 18:15-19:45 20:00-21:30

ב׳ ב׳ ד׳ א׳ א׳

14-18 + 30 גילאי + 20 גילאי + 25 גילאי + 40 גילאי

mirid1962@gmail.com | 03-5219209 | מירי דחוח רכזת פעילות פנאי לבעלי צרכים מיוחדים:

46

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online