חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

תכנית "עמיתים" ימים: בתיאום עם רכזת "עמיתים"׳

תכנית ארצית בשיתוף חברה למתנ״סים ומשרד הבריאות הפועלת לקידום החלמה של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית באמצעות השתלבותם בפעילויות פנאי. מיועדת לזכאי סל שיקום משרד הבריאות. בתאום עם רכזת ״עמיתים״: 050-9091069 ,03-5219225 . , טל ֿ אסתר ביטאולין מועדון ״נשר״ 8:00-12:00 | ' ימים: א'-ה העשרה והעצמה לבוגרים מתמודדי נפש באמצעות פעילויות פנאי העשרתיות, לזכאי סל שיקום משרד הבריאות. 03-5219209 . מירי דחוח, טל לפרטים:

תכנית ״מנדלה״ ימים: א'-ה'

מחויבות ונגישות הדרך להשתלבות. שילוב פרטני בפעילות חוגית במתנ"ס, עם מוגבלות + 18 לבוגרים בגילאי המוכרים ע"י ביטוח לאומי נכות ומעלה. 20%- ב בכפוף למילגות החברה למתנ״סים. 03-5219209 . מירי דחוח, טל לפרטים:

mirid1962@gmail.com | 03-5219209 | מירי דחוח רכזת פעילות פנאי לבעלי צרכים מיוחדים:

47

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online