חוברת חוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון

חוגי מדע ולמידה

מוכנות לכיתה א' מלי ביטון בהדרכת:

הכנת הילדים לנחיתה רכה לקראת עלייתם לכיתה א'. בחוג ילמדו הרגלי למידה, חיזוק הביטחון העצמי, רכישת מיומנויות קריאה וכתיבה.

מחיר לחודש חומרים לשנה

ימים שעות

גילאים

₪ 100

₪ 140

15:30-18:15

ג׳

גן חובה בלבד

אנגלית "הדרך הקלה"- מכון ללימוד אנגלית. בהדרכת:

אנגלית היא שפה כל כך חשובה – אנו נתקלים באנגלית בכל שלב בחיינו הבוגרים. חשוב לחשוף את ילדינו לשפה האנגלית בגיל צעיר על מנת להקנות להם כלים להצלחה בחיים. החוג כולל הגדלת אוצר מילים, פעילות יצירה באנגלית, זמנים דקדוק והכל בצורה חווייתית ומעשירה.

מחיר לחודש חומרים לשנה

ימים שעות

גילאים

4-5 כיתות א׳-ב׳ כיתות ג׳-ו׳

17:30-18:00 18:00-18:45 18:45-19:30

א׳

₪ 60

₪ 150

racheln@re.matnasim.co.il | 03-5219205 | רחל נקר רכזת חוגי מדע ולמידה:

8

www.ramateliahu.org. il

03-5219219 | 03-5219200

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online