חוברת פעילויות וחוגים - מתנ"ס רמת אליהו - ראשון לציון - תשפ"ד 2023-2024

בי״ס למחול - ״דקס דאנס״

מחול דיקלה טהר ויזנפלד בהדרכת:

מרכז המחול שמח לפרוש לפניכם תכנית פעילות המותאמת לכלל התושבים: טרום בלט, מחול יצירתי, מודרני, היפ הופ, מחול עכשווי, כוראוגרפיה מודרנית. בסוף שנת הפעילות יתקיימו מופעי סוף שנה. המרכז למחול מדגיש את הקידום המקצועי של התלמידים, העשרה תרבותית, חינוך למשמעת, הקפדה ומצוינות אישית וקבוצתית

ופיתוח היצירה העצמית. פתיחת הקבוצות מותנית במספר הנרשמים, שיבוץ הסופי

בקבוצות השונות מותנה בהחלטות המורה.

מיקום סטודיו איתמר סטודיו איתמר סטודיו איתמר סטודיו איתמר סטודיו איתמר סטודיו איתמר 5 שאול המלך סטודיו איתמר סטודיו איתמר סטודיו איתמר

העשרה - ₪ 140 ₪ 140 ₪ 140 ₪ 140 ₪ 180 ₪ 180 -

עלות ₪ 215 ₪ 325 ₪ 340 ₪ 340 ₪ 195 ₪ 310 ₪ 350 - ₪ 300 ₪ 285

שעות 17:00-18:00 18:00-19:00 16:00-17:15 15:00-16:15 16:15-17:30 18:30-20:30 19:00-20:15 17:30-19:00 19:00-20:30 19:00-20:20

יום א׳

קבוצה כיתה א׳ 2 רמה כיתות ב׳ 3 רמה

ד׳ + ׳ א ד׳ + ׳ א ה׳ + ׳ ב ה׳ + ׳ ב

כיתות ג׳-ד׳ 4 רמה כיתות ו׳-ז׳ 5 רמה להקה צעירה כיתות ט׳- י״ב 6 רמה להקה - בוגרת להקה בוגרת - אימון רשות

ב׳ ה׳ ד׳ ה׳ ד׳

+ 18 בוגרות ג׳אז - נשים

racheln@re.matnasim.co.il | 03-5219205 | רחל נקר רכזת בית ספר למחול:

03-5219219 | 03-5219200

www.ramateliahu.org.il

לפרטים והרשמה: מתנ"ס רמת אליהו

10

Made with FlippingBook - Share PDF online